Lege Oharra

JABETZA INTELEKTUALEKO ESKUBIDEAK

SOTRATHERM S.L.L. Web honen sozietate titularra da. Berariaz bestelakorik adierazi ezean, SOTRATHERM S.L.L.ri dagokio webgune honetako edukien jabetza intelektual eta industrialaren eskubide guztien titulartasuna.

Web honetako eduki guztiak (adierazpen-izaerakoak eta ez mugatzaileak: datu-baseak, irudiak, marrazkiak, grafikoak, testuak, audioa, bideoa eta softwarea) SOTRATHERM S.L.L.ren jabetzakoak dira, berariaz kontrakoa adierazten denean izan ezik, eta jabetza intelektualari eta industrialari buruzko arau nazionalek eta nazioartekoek babesten dituzte, besteak beste.

Beraz, SOTRATHERM SLLren berariazko baimenik gabe, erabiltzaileak edo hirugarren pertsonek ezin izango dute eduki hori manipulatu (aldaketa, kopia, aldaketa, erreprodukzioa, transmisioa, egokitzapena, itzulpena, etab.), ez bada kontrakoa adierazten.

Webgunean agertzen diren SOTRATHERM SLLren markak, errotuluak, zeinu bereizgarriak eta logoak SOTRATHERM SLLren titulartasunekoak dira.

Identifikazio-datuak

34/2002 Legea, Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzkoa, eta merkataritza elektronikoa arautzen duten gainerako arauak betez, jakinarazten dizugu www.sedical.com web-orria SOTRATHERM SLL enpresaren jabetzakoa dela.

Atariaren erabilera

SOTRATHERM S.L.L. enpresak ez du bere gain hartuko webgune honetako edukietara sartzeak erabiltzaileari eragin diezazkiokeen kalte eta galera informatikoen edo bestelakoen gaineko erantzukizunik; adibidez, edukietan akatsak edo omisioak izatea, ataria erabilgarri ez egotea edo edukietan birus edo programa maltzurrak edo kaltegarriak transmititzea, nahiz eta hori saihesteko beharrezko neurri teknologiko guztiak hartu.

SOTRATHERM S.L.L.k ez du bermatzen sistema informatikoan, dokumentu elektronikoetan edo webgune honetako erabiltzailearen fitxategietan kalterik edo alteraziorik eragin dezakeen birusik edo bestelako elementu kaltegarririk ez dagoenik. Ondorioz, gure erakundeak ez du erantzuten elementu horiek erabiltzaileari edo hirugarrenei eragin diezaieketen kalte-galerengatik.

Erabiltzaileak bere gain hartzen du ataria erabiltzeko erantzukizuna. Erantzukizun hori zerbitzu edo eduki jakin batzuetara iristeko beharrezkoa den erregistrora hedatzen da.

Erregistro horretan, erabiltzailea izango da informazio egiazkoa eta zilegia emateko arduraduna. Erregistro horren ondorioz, erabiltzaileari pasahitz bat eman ahal izango zaio, eta haren ardura izango da pasahitza arduraz eta isilpean erabiltzea.

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du SOTRATHERM SLLk bere atariaren bidez eskaintzen dituen eduki eta zerbitzuak behar bezala erabiltzeko, eta, adierazpen-izaeraz baina ez mugatzeko, ez erabiltzeko jarduera hauetarako:

A. legez kanpoko, legez kanpoko edo fede onaren eta ordena publikoaren aurkako jarduerak egitea

B. eduki edo propaganda arrazista, xenofoboa, pornografiko-ilegala, terrorismoaren apologiakoa edo giza eskubideen aurkakoa zabaltzea, pertsonaren duintasunaren errespetua urratzen dutenak, diskriminatzaileak, xenofoboak, arrazistak, pornografikoak, gazteriaren edo haurren, ordenaren edo segurtasun publikoaren aurkakoak edo, bere ustez, argitaratzeko egokiak ez direnak.

C. SOTRATHERM SLLren, bere hornitzaileen edo hirugarren pertsonen sistema fisiko eta logikoetan kalteak eragitea, sarean birus informatikoak edo lehen aipatutako kalteak eragin ditzaketen beste edozein sistema fisiko edo logiko sartzea edo zabaltzea.

D. beste erabiltzaile batzuen posta elektronikoko kontuak sartzen eta, hala badagokio, erabiltzen saiatzea, eta haien mezuak aldatzea edo manipulatzea.

SOTRATHERM S.L.L. enpresak ez du erantzukizunik izango erabiltzaileek, hala badagokio, ezartzen diren partaidetza-kanalen bidez emandako iritzien gainean, eta eskubidea izango du aurreko gogoeten arabera argitaratzeko egokiak ez diren iruzkin eta ekarpen guztiak kentzeko.

SOTRATHERM S.L.L.k eskubidea izango du erabilera-baldintza orokor hauek betetzen ez dituzten erabiltzaileei atarirako eta/edo eskainitako zerbitzuetarako sarbidea ukatzeko edo kentzeko, berak edo hirugarren batek hala eskatuta.

SOTRATHERM S.L.L.k zuzenbidean dagozkion akzioak gauzatuko ditu, baldintza hauek ez betetzearen ondorioz edo ataria behar ez bezala erabiltzearen ondorioz.

SOTRATHERM, S.L.Lab. | 2022
© ESKUBIDE GUZTIAK ERRESERBATUTA
Dr. Atxukarro, 10, 2-D